Domain@tCost
23 May 2024  

HOME
 
Domain Transfer

ถ้าคุณจดชื่อโดเมนไว้กับผู้ให้บริการรายอื่น แต่ต้องการย้ายมาจดกับเรา ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง 600 บาทต่อปี พร้อมบริการ NetRedirection ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ชื่อโดเมนของคุณเรียกดูเว็บไซต์ของคุณได้ถึงในระดับ Subdirectory (สามารถแสดงผลแบบ http://www.yourdomain.com/abcd.html ได้ในทุกๆ หน้าที่ต้องการ อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่ NetRedirection Service) ทั้งนี้คุณสามารถนับอายุสัญญาได้ต่อจากวันหมดอายุที่เหลืออยู่เดิมได้ทันที เช่น ถ้าแต่เดิมจดไว้ 2 ปี และเวลาได้ผ่านไปแล้ว 6 เดือน (เหลืออีก 1 ปี 6 เดือนก่อนหมดอายุ) เมื่อคุณตัดสินใจย้ายชื่อโดเมนมาใช้บริการของเราเป็นเวลา 1 ปี คุณก็จะได้เวลาคงเหลือเพิ่มเป็น 2 ปี 6 เดือน (เพิ่มขึ้น 1 ปี)

ตามข้อกำหนดของ ICANN ในการย้ายชื่อโดเมนระหว่างผู้ให้บริการ จะต้องมีการตรวจสอบขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลชื่อเดิม (admin contact) ซึ่งหลังจากที่คุณได้ส่งเอกสารยืนยัน การชำระเงินมาที่เราแล้ว เราจะทำการติดต่อขอข้อมูลไปยังผู้ให้บริการรับจดรายเดิมของคุณ เช่น Network Solutions (NSI), register.com หรืออื่นๆ จากนั้นก็จะส่ง email ไปให้คุณตาม email ที่แจ้งไว้ในส่วนของ admin contact เพื่อให้คุณซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตอบยืนยันการย้าย โดยหลังจากได้รับการตอบกลับแล้ว ขั้นตอนการย้ายก็จะเริ่มต้นขึ้น โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 1 สัปดาห์ (หลังจากเราได้เริ่มขั้นตอนการย้ายให้แล้ว ทางผู้ให้บริการรายเดิมของคุณอาจส่ง email เพื่อขอยืนยันการย้ายจากคุณอีกครั้ง)

เงื่อนไข
1.) โดเมนเนมที่จะย้ายต้องจดทะเบียนหรือมีการย้ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 วันและควรมีเวลาเหลือก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า 30 วัน
2.) ไม่ติดเงื่อนไขหรือปัญหาใดๆ กับผู้ให้บริการรับจดรายเดิม เช่น ค้างชำระค่าบริการ
3.) email ของผู้ดูแลชื่อโดเมน (admin contact) ต้องสามารถใช้รับและตอบกลับในขั้นตอนยืนยันการย้ายได้
4.) เราจำเป็นที่จะต้องให้มีการติดต่อโดยตรงกับเรา เพื่อป้องกันการแจ้งย้ายโดเมนเนมที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เจ้าของโดเมนเนมได้ เพราะจะมีการส่ง email ไปขอให้ทำการยืนยันทุกครั้งที่มีการร้องขอ
5.) ในการย้ายโดเมนเนมมาที่เรา คุณจะต้องทำการต่อสัญญาโดเมนเนมที่ต้องการย้ายกับเรา ด้วยเงื่อนไขระยะเวลาขั้นต่ำที่สุด 1 ปี หรือ 600 บาท (ยอดที่ต้องชำระทั้งสิ้นจะเท่ากับ 642 บาท : 600 + VAT7% ) โดยทางเราจะออกไปกำกับภาษีและจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในส่วนของ Blling Contact ล่าสุดของท่าน
6.) เราจะทำการลงทะเบียนและย้ายโดเมนเนมให้หลังจากได้รับหลักฐานยืนยันการชำระค่าบริการแล้วเท่านั้นสรุปวิธีการย้ายโดเมนเนม

1. ตรวจสอบชื่อโดเมนว่าไม่ติดเงื่อนไขใดๆ ข้างต้น
2. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระค่าบริการ (กรุณาอ่าน วิธีชำระค่าบริการ) พร้อมระบุชื่อโดเมนและรหัสผ่านที่ต้องการ (สามารถตั้งรหัสใหม่ได้เองไม่เกิน 10 ตัวอักษร) ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการ NetRedirection กรุณาระบุมาด้วย ทางเราจะทำการ setup ระบบให้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำงานได้ทันทีที่ชื่อโดเมนย้ายมาได้เรียบร้อย (บริการดังกล่าวสามารถเปิดใช้งานได้ภายหลังเช่นกัน แต่จะต้องใช้เวลาในการย้าย DNS server ประมาณ 1-3 วัน ในกรณีที่ DNS server เดิมไม่ได้อยู่ที่เรา)
3. จะมี email ส่งไปที่ email ที่ระบุไว้ในส่วนของ admin contact (ก่อนแจ้งย้าย) เพื่อขอให้ยืนยันการย้าย
4. คุณมีเวลา 30 วันในการตอบกลับเพื่อยืนยันการย้ายโดเมนเนม (กรุณาตอบกลับโดยเร็วที่สุด)
5. คุณอาจต้องตอบยืนยัน Email อีก 1 ฉบับที่อาจส่งมาจากผู้ให้บริการรายเดิมของคุณภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นขั้นตอนการย้ายจะถูกยกเลิก
6. หลังจากตอบกลับแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ หากผู้ให้บริการรับจดรายเดิมของคุณไม่ปฏิเสธการย้าย ชื่อโดเมนจะถูกย้ายมาที่เรา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ทางระบบ whois หลังจากย้ายมาประมาณ 36 ชั่วโมง
7. หากผู้ให้บริการรับจดรายเดิมของคุณปฏิเสธ คำขอของคุณจะถูกยกเลิก เราจะติดต่อคุณเพื่อโอนเงินคืนภายใน 7 วัน
8. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการย้าย คุณจะได้รับ email แจ้งจากเรา และสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของชื่อโดเมนได้ด้วยตัวคุณเอง โดย login เข้ามาที่ แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
9. เมื่อชื่อโดเมนย้ายมาเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้บริการทุกอย่างได้เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่จดกับเราตามปกติ


กรณีที่ email (เดิม) ที่ระบุไว้ในส่วนของ admin contact ไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการรับจด รายเดิมของคุณเพื่อแก้ไข email ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการย้ายโดเมน


Contact Us

เว็บไซต์ DomainAtCost.com นี้ ดำเนินการโดย บริษัท อินโฟโนวา จำกัด ถ้าท่านต้องการสอบถามบริการ หรือเสนอคำแนะนำใดๆ สามารถติดต่อได้ดังนี้

บริษัท อินโฟโนวา จำกัด (Infonova Co., Ltd.)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125540005065

ที่อยู่ : 90 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 098 865 4860 ในเวลา 8:30 - 17:30 วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
Email : support@domainatcost.com
 Copyright © 2000-2007 Infonova Co., Ltd. All rights reserved.   

• แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
• ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
• บริการ NetRedirection
• ค่าบริการจดโดเมนเนม
• การชำระค่าบริการ